Over CoHa.nl

Over CoHa.nl CoHa.nl is in 2001 opgericht door Conner en HansT, die beiden zich als doel hadden gesteld om freeware objecten te maken voor toen nog alleen Microsoft Train Simulator (MSTS).
Helaas is HansT niet meer onder ons.

Conner is na het wegvallen van HansT alleen doorgegaan met het maken van freeware objecten voor MSTS. Later richtte hij zich ook op het maken van freeware objecten voor Railworks, dat later weer door de ontwikkelaar Dovetail Games (DTG) is voortgezet onder de naam Train Simulator 20XX.

Na het wegvallen van HansT is besloten om de naam Co(nner)Ha(ns).nl voort te zetten om de herinnering aan HansT en zijn werk levendig te houden. De objecten die HansT voor MSTS gemaakt en gepubliceerd heeft, zijn nog steeds vanaf deze website onder de MSTS/Open Rails download sectie te downloaden.

Het Team op dit moment Beheerder Conner
Conner is vanaf 2001 in zijn vrije tijd geheel kosteloos bezig met het maken van objecten voor de verschillende trein simulatoren. Hij verzorgt ook mede de downloads en modereert mee op de website. Daarnaast houdt hij zich als beheerder/eigenaar van deze website al vanaf 2001 bezig met het beheren en onderhouden van de website van CoHa.nl.


Moderator TjoeTjoe
Heeft zich in 2012 aangesloten bij CoHa.nl en houd zich vooral bezig met de lua scripts, handleidingen en het online brengen van onze downloads voor Train Simulator 20XX. Hij onderhoudt de contacten met de Duitse, Franse en Engelstalige gebruikers van deze website wanneer zij vragen stellen aan ons team en/of op de website. Als lid van het Moderator team treedt TjoeTjoe ook op als moderator van deze website.

Copyrights

Op deze site staan objecten speciaal gemaakt voor Microsoft Train Simulator/Open Rails (MSTS/Open Rails) en Train Simulator 20XX (TS20XX) Deze objecten zijn auteursrechtelijk beschermd wat inhoudt dat het gebruik alleen toegestaan is voor eigen gebruik en dat onze downloads nergens anders mogen worden aangeboden dan hier op coha.nl. Ook mogen onze objecten niet (door)verkocht worden. Hergebruik van en/of aanpassing van de textures gebruikt op onze objecten is niet toegestaan. Onze objecten mogen niet worden meegegeven in Freeware en Payware routes zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden van Coha.nl.

De geschiedenis van de website van CoHa.nl

Door de jaren heen hebben wij al vier andere websites gehad en is dit dus onze vijfde website zover. Hieronder enkele plaatjes van deze website door de jaren heen.
~~ Het Team van Coha.nl ~~

Afbeelding