Coha.nl forum - Privacybeleid

Privacyverklaring

Coha.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://coha.nl
contact@coha.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Coha.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (indirect via een later omschreven derde partij)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Optionele gegevens (waaronder maar niet beperkt tot: Facebook profiel, geboortedatum, en locatie) kunnen desgewenst door de gebruiker aan het gebruikersprofiel toegevoegd worden. Dit is echter niet verplicht en kan door de gebruiker uitsluitend gedaan worden wanneer hij/zij dit wenst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@coha.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Coha.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Coha.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een teamlid van Coha.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Coha.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

 • Email Adres > 6 maanden indien geen activiteit* door de gebruiker> Om de mogelijkheid te kunnen aanmelden met je account in te loggen en om bij verlies van je wachtwoord deze te kunnen herstellen.
 • IP-adres > 6 maanden indien geen activiteit door de gebruiker > Om moderatietechnisch de forumregels te kunnen handhaven.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website > 6 maanden indien geen activiteit door de gebruiker > Om moderatietechnisch de forumregels te kunnen handhaven.
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen. > Tot 1 jaar > Om een advertentie via het advertentienetwerk van Google (Adsense) te kunnen tonen, dit wordt afgehandeld door Google zelf en hiervoor gelden de voorwaarden van deze externe partij.
 • Internetbrowser en apparaat type > 6 maanden indien geen activiteit door de gebruiker > Om in te kunnen spelen op de apparaten en browsers waarmee de site bezocht wordt. Hierdoor kunnen wij bijv. besluiten meer/minder focus op mobiele apparaten te leggen of besluiten ondersteuning voor vrijwel niet gebruikte browsers te stoppen.
 • Optionele gegevens > 6 maanden indien geen activiteit door de gebruiker > Als de gebruiker het invullen van deze gegevens ziet als een meerwaarde voor zijn/haar deelname aan dit forum. Door Coha.nl wordt niks met deze gegevens gedaan.

*Onder activiteit rekenen wij enige vorm van interactie, zoals bijv. een forumbericht of download.

Delen van persoonsgegevens met derden

Coha.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Coha.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Coha.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een voorbeeld:

 • Cookie: Google Adsense
 • Naam: IDE
 • Functie: Advertenties weergeven
 • Bewaartermijn: Tot 1 jaar

Er kunnen meerdere vergelijkbaare cookies geplaatst worden door Google als je zelf in je browser persoonlijke advertenties toestaat, een compleet overzicht hiervan geven is gezien de aard hiervan niet erg nuttig. Voor aanvullende informatie kun je daarom bij Google zelf terecht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Optionele gegevens kunnen door de gebruikers zelf ingezien, verwijderd en aangepast worden wanneer deze is ingelogd. Wanneer er om wat voor rede dan ook geen toegang tot het gebruikersaccount meer is dan kan dezelfde procedure als hieronder beschreven gevolgd worden.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coha.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@coha.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Coha.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Coha.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via privacy@coha.nl.

Bij twijfel aan de door ons genomen maatregelen kan dit zelf gecontroleerd worden via de volgende link https://internet.nl/